کـد خبـر : 13831
تـاریخ انتـشـار : ۱۰ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۰:۵۷ ق.ظ
نسـخه چاپـی

رئیس دانشگاه کردستان:

ساختمان‌های قدیمی دانشگاه‌های کشور نیاز به بهسازی و مقاوم‌سازی دارند

رئیس دانشگاه کردستان تاکید کرد: میزان ایمنی دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها در زلزله سرپل ذهاب مشخص شد و خسارات زیادی ندیدند.

ساختمان‌های قدیمی دانشگاه‌های کشور نیاز به بهسازی و مقاوم‌سازی دارند

به گزارش خبرگزاری ایونا، دکتر فردین اخلاقیان، رئیس دانشگاه کردستان نیز در این باره گفت: ساختمان‌های جدید دانشگاه‌ها در سراسر کشور استاندارد هستند و در برابر زلزله نیز مقاومت دارند. میزان ایمنی دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها در زلزله سرپل ذهاب مشخص و معلوم شد و خسارات زیادی ندیدند.

وی ادامه داد: مشکل ما ساختمان‌های قدیمی است نه جدید. تعدادی از این دانشکده‌ها یا خوابگاه‌ها برای قبل از انقلاب است و در برابر زلزله زیاد مقاوم نیستند. بنابراین همه ساختمان‌های قدیمی دانشگاه‌های کشور نیاز به بهسازی و مقاوم‌سازی دارند. اما اکثر دانشکده‌ها و خوابگاه‌های دانشگاه کردستان به طور نسبی به در برابر زلزله مقاومت دارند.

انتهای پیام/

نـظـرات