کـد خبـر : 13722
تـاریخ انتـشـار : ۰۹ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۴:۰۱ ب.ظ
نسـخه چاپـی

آسیب شناسی پژوهش در ایران- امید بزرگ حداد

با مروری بر وجوه مشترک و افتراق کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته می توان دریافت که پیشرفت هر ملت همواره با تکیه بر پژوهش صورت گرفته است و کشورهای عقب مانده از قافله، همراه پژوهش را در اولویت های بعدی خود قرار داده اند.

آسیب شناسی پژوهش در ایران- امید بزرگ حداد

به گزارش خبرگزاری ایونا، به همین دلیل کشورهای پیشرفته همواره با تزریق منابع مالی به بخش پژوهش، درصدد جذب نخبگان از سراسر جهان و بهره برداری از آنان جهت انجام تحقیقات و ارائه ایده های نو و خلاقانه هستند. همین است که بیشتر پیشرفت های این گونه کشورها نیز توسط این دسته افراد ایجاد می شود. این کشورها به سادگی و با اندک سرمایه گذاری، بیشترین منافع را از این راه کسب می کنند.
ایران نیز با وجود پتانسیل های غنی منابع طبیعی و نیروی انسانی خلاق و کارآمد، می تواند با تکیه و تاکید بر پژوهش، ضمن توسعه و ارتقای صنعت، کشاورزی، خدمات و ایجاد اشتغال، از این منابع عظیم و مهم در دسترس کسب درآمد داشته باشد و در راستای اهداف مقدس نظام که شامل اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است، حرکت نموده و استقلال و عدم وابستگی کشور در همه زمینه ها را رقم زند. در این راستا در ادامه و در دو بخش ضرورت و موانع انجام پژوهش ها در ایران به صورت خلاصه ذکر می شود. امید است با عنایت همه مسئولان از یک سو و پژوهشگران از سوی دیگر بتوان کشور عزیزمان را به سوی قله های رفیع توسعه و پیشرفت هدایت کرد.

***ضرورت و مزایای پژوهش
• بانی، عامل و ضامن پیشرفت، توسعه پایدار، ارتقای کمیت، تضمین کیفیت، گسترش سطح رفاه و رضایت عمومی، رفع موانع و مشکلات تولید، صنعت و خدمات، افزایش درآمد، کاهش هزینه و در نهایت تولید ثروت و جلوگیری از خروج ارز
• شناخت علمی و تخصصی مشکلات موجود و ارائه بهترین راه حل برای رفع آنها
• معرفی ابزارهای ارزیابی و رویکردهای جدید برای مقابله با چالش های موجود کشور
• تأثیر محسوس و مستقیم بر توسعۀ همه جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور
• شناسایی، تولید و معرفی فرصت های شغلی برای پژوهشگران و نخبگان جوان
• بهره گیری مناسب، مطلوب و بهینه از منابع طبیعی فراوان و شرایط آب و هوایی مختلف
• حل بحران های موجود در منابع طبیعی و معضلات زیست محیطی
• حصول، گسترش و کاربرد دانش، مفاهیم و اصول کارآمد
• تبادل دانش فنی به روز و نیروی متخصص با سایر کشورها
• جذب سرمایه گذارهای خارجی در بخش های مختلف
• اشتغال زایی برای پژوهشگران در توسعه کشور
• صرفه جویی در هزینه و زمان با تکیه بر به کارگیری نتایج پژوهش ها
• دستیابی به افق ها و اهداف تعیین شده برای رشد کشور منطبق با پتانسیل کشور
• کاهش واردات و افزایش صادرات و ایجاد زمینه استقلال و خودکفایی و عدم وابستگی به سایر کشورها
• شناسایی ابزارهای افزایش مسئولیت اجتماعی و مالی برای مدیریت و خدمات
• افزایش بینش در چارچوب های قانونی، سیاسی و نهادی

***موانع و مشکلات پژوهش
• عدم اعتقاد و الزام به انجام پژوهش در سیاستگذاران
• نبود انگیزه و روحیه پژوهش در پژوهشگران و مراکز پژوهشی
• تمرکز پژوهش در سازمان های دولتی به خصوص در شهرها و مراکز بزرگ
• تمرکز پژوهش در شهرها و مراکز بزرگ
• تمرکز پژوهش بر ادامه پژوهش های انجام شده در سایر کشورها و به ثبت رسیده در مجلات خارجی
• تمرکز پژوهش در زمینه های تأمین بودجه شده توسط سازمان های خارجی
• انتظار حصول نتیجه سریع از انجام پژوهش ها
• پراکندگی و عدم تمرکز پژوهش ها
• ضعف در تربیت پژوهشگران توانمند
• عدم استقلال مراکز پژوهشی
• انجام نشدن پژوهش های پیوسته و بلندمدت
• تغییرات سریع سیاست ها و اولویت های پژوهشی به دلیل تغییر سریع مدیران و پیروی نکردن مدیران جدید از تصمیمات مدیران اسبق
• نبود ارتباط کافی و شبکه ارتباطی مورد نیاز مناسب میان پژوهشگران رشته های مختلف و حتی در بین پژوهشگران یک رشتۀ خاص
• استفاده نشدن از نتایج و تجربیات پژوهشی در آموزش
• نبود حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و پژوهش ها
• عدم وجود آینده روشن و تضمین شده برای پژوهشگران
• ضعف مدیریت در راهبری و هدایت پژوهش ها
• وجود مشکلات و موانع انگیزشی برای پژوهشگران
• ضعف پایه‌های علمی و نارسایی شیوه‌های بازآموزی (ضعف آموزش های روش پژوهش)
• ناآشنایی برخی از پژوهشگران با تعاریف، مفاهیم و روش های پژوهش بر اساس استانداردهای بین المللی
• موانع مربوط به فضای استاندارد پژوهش، قوانین و مقررات، بودجه و امکانات و همچنین کاربرد نتایج پژوهش
• موانع مربوط به مدیریت، سیاستگذاری و نظام پژوهشی و فرهنگ پژوهش
• فقدان ارتباط منسجم و منطقی بین دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و صنایع و به طور کلی واحدهای تولیدی و خدماتی
• فقدان نظام صحیح و مطلوب در ارتباط با توزیع اعتبارات پژوهشی
• وجود مقررات دست و پا گیر مالی و اداری
• مشخص و شفاف نبودن سیاست ها، اولویت و موضوعات پژوهشی
• فقدان سیاست گذاری مشخص و متمرکز در امر پژوهش و فقدان تمرکز در اجرای آن‌ها
فقدان ضوابط منسجم و قابل اجرا در ارتباط با سیاست های حمایتی از پژوهشگران
• نبود توجه کافی به پژوهش و آموزش محور بودن نظام آموزشی کشور
• عدم توجه به نقش پژوهش به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم توسعه
• فقدان عزم ملی در زمینه تولید و نوآوری بر اساس نتایج پژوهش ها
• فقدان فضای مناسب و فرهنگ همکاری برای انجام پژوهش های بین رشته ای
• ضعف امکان دسترسی افراد به اطلاعات و نتایج پژوهشی سازمان های دیگر و عدم به اشتراک گذاری اطلاعات
• ضعف دسترسی به اطلاعات پایه مورد نیاز پژوهشگران
• فقدان جایگاه یا سازمانی برای نظارت و پیگیری بکارگیری نتایج پژوهش ها
• وضع نشدن قوانین مرتبط و ضعف قوانین و مقررات پژوهشی
• انجام نشدن برآوردهای مالی مناسب برای توجیه پژوهش و تجزیه و تحلیل اقتصادی نتایج پژوهش
• نبود رویکرد برنامه ریزی سیستماتیک برای پژوهش
• فقدان مشارکت ذینفعان و بهره گیری از اطلاعات و تجارب آنها
• عدم وجود سازمان اداری قدرتمند و ذی نفوذ در حمایت از پژوهشگران و بهره برداری از نتایج پژوهش ها
• عدم وجود تعامل هدفمند میان مسئولان و پژوهشگران

*پژوهشگر دانشگاه تهران و سرپرست پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

انتهای پیام/

بـرچـسـب ها

نـظـرات