کـد خبـر : 13651
تـاریخ انتـشـار : ۰۹ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۰:۳۲ ق.ظ
نسـخه چاپـی

تایید نهایی مدرسان خبره و تجربی گروه­های صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی توسط هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی

پرونده جمعی از مدرسان خبره و تجربی گروه­های صنعت و مدیریت و خدمات اجتماعی در هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی تایید نهایی شد.

تایید نهایی مدرسان خبره و تجربی گروه­های صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی توسط هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری ایونا، دوازدهمین جلسه از دوره پنجم هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور رئیس و اعضای هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

در این جلسه پرونده های متقاضیان مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت سهامی عام صنعتی مینو و تدریس خبرگی / تجربی در دو گروه آموزشی صنعت ، مدیریت و خدمات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که از میان پرونده های بررسی شده با تقاضای خبرگی/تجربی ۲۱ نفر (۲ نفر مدرس خبره و ۱۹ نفر مدرس تجربی) از گروه صنعت و ۹ نفر مدرس تجربی از گروه مدیریت و خدمات اجتماعی موافقت به عمل آمد.

انتهای پیام/

نـظـرات