کـد خبـر : 13309
تـاریخ انتـشـار : ۰۶ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۵۸ ق.ظ
نسـخه چاپـی

مدارک مقطع دار دانشگاه جامع علمی کاربردی ؛

کلیه مدارک مقطع دار دانشگاه جامع علمی کاربردی معتبر بوده و قابل ترجمه می باشد

ماده ۱۶ اساسنامه دانشگاه بر صدور مدارک تحصیلی توسط دانشگاه صحه گذاشته و از سالهای گذشته تاکنون، کلیه مدارک مقطع­دار دانشگاه نیز از طریق سامانه ترجمه مدارک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تایید واقع می شود.  

کلیه مدارک مقطع دار دانشگاه جامع علمی کاربردی معتبر بوده و قابل ترجمه می باشد

به گزارش خبرگزاری ایونا، به دنبال شبهاتی درخصوص تاییدیه مدرک تحصیلی که در یکی ازخبرگزاری ها با این مضمون ” از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ هر گونه مدرکی که دانشگاه جامع علمی کاربردی صادر کرده است مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد” درج شده است، دکتر اخوان بهابادی، معاون آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی در جهت تنویر افکار عمومی ضمن تکذیب ادعای فوق اینطور پاسخ می دهد:

تاکنون نامه­ای با محتوای فوق­ الذکر به اداره کل خدمات آموزشی این دانشگاه واصل نگردیده است.

ضمناً برابر ماده ۱۰ ، ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۱۳ آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب ۱/۸/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران، این دانشگاه از ارکان آموزش عالی مهارت و فناوری بوده و بر اعتبار سطوح تحصیلی نظام آموزش عالی مهارتی تاکید شده است همچنین ماده ۱۶ اساسنامه دانشگاه بر صدور مدارک تحصیلی توسط دانشگاه صحه گذاشته و از سالهای گذشته تاکنون، کلیه مدارک مقطع­دار دانشگاه نیز از طریق سامانه ترجمه مدارک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تایید واقع می شود.

انتهای پیام/
منبع: روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نـظـرات