کـد خبـر : 13246
تـاریخ انتـشـار : ۰۵ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۴:۱۶ ب.ظ
نسـخه چاپـی

سرپرست دانشگاه:

دانشگاه فنی و حرفه ای برای کمک به اشتغال کشور نیازمند حمایت است

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای، برای اینکه به رشد، تولید و اشتغال کشور کمک می کند، نیاز به حمایت مالی دارد چراکه ماموریت گرایی نظام آموزش عالی دراین بخش معنی می شود.

دانشگاه فنی و حرفه ای برای کمک به اشتغال کشور نیازمند حمایت است

به گزارش خبرگزاری ایونا، ابراهیم صالحی عمران با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص دانشگاه فنی حرفه ای در جلسه امروز جمعی از رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در آن جلسه بحث های کلی دانشگاه فنی و حرفه ای را مطرح کردم.

وی ادامه داد: دانشگاه فنی و حرفه ای، برای اینکه به رشد، تولید و اشتغال کشور کمک می کند، نیاز به حمایت مالی دارد چراکه ماموریت گرایی نظام آموزش عالی دراین بخش معنی می شود.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به آموزش های مهارتی اعتقاد دارند و از این دانشگاه حمایت می کنند، دولت نیز حامی این دانشگاه است تا اینکه کمک کنیم آموزش عالی به سمت مهارتی شدن سوق یابد.

وی ادامه داد: امیدواریم دانشجویان ما از نظر اشتغال بعد از فارغ التحصیلی مشکلی نداشته باشند و آموزش های مهارتی بیشتر مورد توجه برنامه ریزان آموزش عالی و کمیسیون آموزش عالی کشورقرار گیرد.

انتهای پیام/

نـظـرات