کـد خبـر : 13178
تـاریخ انتـشـار : ۰۵ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۰:۲۶ ق.ظ
نسـخه چاپـی

در چارچوب طرح تحول راهبردی دانشگاه انجام می‌شود؛

برگزاری برنامه «گذر کتاب» در دانشگاه تربیت مدرس

برنامه «گذر کتاب» در چارچوب طرح تحول راهبردی دانشگاه با هدف ارائه، بررسی و نقد آثار روز ایران و جهان در حوزه کتاب و اندیشه با حضور صاحبان آثار یا منتقدان ادبی از سوی مدیریت سیاستگذاری و برنامه ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برنامه ریزی شده است .

برگزاری برنامه «گذر کتاب» در دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری ایونا، در این راستا نخستین جلسه شورای سیاست گذاری و ارزیابی «گذر کتاب» در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس برگزار و مقرر شد در اولین برنامه، دانشجویانی که برای جایزه بین‌المللی «کنگور» اقدام به معرفی رمان کرده اند به ارائه آثار خود بپردازند.

در این جلسه همچنین پیشنهاد شد برگزاری بزرگداشت‌ مشاهیر و نام‌آوران عرصه کتاب و فرهنگ در دستور کار شورا قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، دو عضو هیات علمی دانشگاه، نماینده دانشجویان به همراه دو نماینده از معاونت فرهنگی و اجتماعی اعضای شورای سیاستگذاری « گذر کتاب» دانشگاه تریبت مدرس را تشکیل می دهند.

این شورا همچنین بنا بر ضرورت به صورت موردی از سایر صاحبنظران برای شرکت در جلسات خود دعوت می کند.

انتهای پیام/

نـظـرات