کـد خبـر : 13153
تـاریخ انتـشـار : ۰۵ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۳۶ ق.ظ
نسـخه چاپـی

برگزاری امتحان مهارت سربازان/ ارایه تسهیلات تازه به سربازان دارای گواهی مهارت

تسهیلات تازه برای سربازان دارای گواهی مهارت.. من جمله تسهیلاتی هست که به این سربازان داده خواهد گردید.

برگزاری امتحان مهارت سربازان/ ارایه تسهیلات تازه به سربازان دارای گواهی مهارت

به گزارش خبرگزاری ایونا، این امتحان برای سربازان رایگان بوده و هزینه ای نباید از سوی آنها پرداخت گردد.

انتهای پیام/

نـظـرات