کـد خبـر : 13118
تـاریخ انتـشـار : ۰۴ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۵:۲۶ ب.ظ
نسـخه چاپـی

آیین دانش آموختگی دانشجویان مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

آیین دانش آموختگی دانشجویان مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان، روز گذشته(یکشنبه) در این مجتمع برگزار شد.

آیین دانش آموختگی دانشجویان مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

به گزارش خبرگزاری ایونا، آیین دانش آموختگی دانشجویان مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان، روز گذشته(یکشنبه) در این مجتمع برگزار شد.

انتهای پیام/

نـظـرات