کـد خبـر : 13106
تـاریخ انتـشـار : ۰۴ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۵:۰۹ ب.ظ
نسـخه چاپـی

سرپرست دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای خبر داد:

آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای ضرورت اشتغال پایدار در کشور

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: نبود آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کارآفرینی در جامعه پیامدهای منفی را به دنبال دارد که گسترش مدرک‌گرایی یکی از نتیجه‌های آن محسوب می‌شود زیرا افراد پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه شغل مناسب خود را پیدا نمی‌کنند.

آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای ضرورت اشتغال پایدار در کشور

به گزارش خبرگزاری ایونا، از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دکتر ابراهیم صالحی عمران در دیدار با معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش مهارت‌آموزی را به عنوان “موتور محرک”توسعه کشور نام برد و گفت: امروز مهارت‌آموزی یک ضرورت گریزناپذیر است و کشور برای قرار‌گرفتن در ریل توسعه، به اشتغال همراه با مهارت و بهره‌وری نیاز دارد.

وی گفت: امروز با تعداد زیادی بیکار مواجه هستیم و بخش مهمی از جمعیت بیکار کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که همین امر نگاه جدید به مهارت آموزی را افزایش می‌دهد.

سرپرست دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای با بیان اینکه در شرایط کنونی به اشتغال پایدار توام با رشد و بهره‌وری نیاز داریم، گفت در تاریخ کشورهای توسعه‌یافته متناسب با سیاست‌های توسعه‌ای، شاهد تغییر در نوع نگاه به مهارت‌آموزی هستیم و ناگزیریم به سمت مهارت‌آموزی و تقاضا برای کسب مهارت برویم چرا که قبلا مهارت‌آموزی یک انتخاب بود ولی اکنون یک ضرورت گریز ناپذیر است.

صالحی عمران، مهارت‌آموزی را موتور محرکه توسعه کشور در آینده دانست و گفت: نقش دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای در ارائه آموزش‌های مهارتی کلیدی است. تا پایان برنامه ششم توسعه برای ایجاد اشتغال بیشتر در کشور دانشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای تقویت و توسعه پیدا خواهند داشت.

وی افزود: با برنامه‌هایی که داریم دانشجویان دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای با فراگیری مهارت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در واقع نیروی خلاقیت و کاربردی خود را در یک فضای رقابتی در مسیر خدمت به مردم به کار می‌گیرند. این آموزش‌های مهارتی زمینه‌ساز ایجاد حرفه‌های باثبات است و از پدید‌آمدن شغل‌های کاذب و ناپایدار که توسعه همه جانبه کشور را هدف قرار می‌دهد و سبب آسیب‌های مختلف اجتماعی می‌شود، جلوگیری به عمل خواهد آورد.

صالحی گفت: نبود آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کارآفرینی در جامعه پیامدهای منفی را به دنبال دارد که گسترش مدرک‌گرایی یکی از نتیجه‌های آن محسوب می‌شود زیرا افراد پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه شغل مناسب خود را پیدا نمی‌کنند.

انتهای پیام/

نـظـرات