کـد خبـر : 13067
تـاریخ انتـشـار : ۰۴ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۳:۲۸ ب.ظ
نسـخه چاپـی

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان:

نسخه‌های علمی-کاربردی در اتاق‌های فکر پیچیده می‌شود

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان گفت: دو پروژه مطالعاتی در خصوص بررسی وضعیت آلودگی هوا با همکاری دانشگاه‌ اصفهان و دانشگاه صنعتی در دستور کار است.

نسخه‌های علمی-کاربردی در اتاق‌های فکر پیچیده می‌شود

به گزارش خبرگزاری ایونا، سعید ابراهیمی اظهارکرد: در حال حاضر ۵ اتاق فکر شامل ترافیک، فناوری اطلاعات، منابع انسانی، مدیریت بحران و عمران در شهرداری فعال شده است.

وی افزود: ماهیت اتاق‌های فکر مسئله محور تعریف شده است، بنابراین خروجی‌های آنها باید به حل مسائل شهری کمک کند.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان ادامه داد: نیمی از اعضای این اتاق‌ها مدیران اجرایی شهر هستند بنابراین تنها نسخه‌های علمی کفایت نمی‌کند، بلکه باید نسخه‌هایی علمی با ماهیت اجرایی و کاربردی، ارایه شود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در اتاق‌های فکر برای رفع مشکلات، پیشنهادات برای اجرا مطرح و یا سرفصل های اولیه برای آغاز فعالیت‌ها اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه اتاق فکری در خصوص آلودگی هوا نداریم اما به صورت ویژه دو طرح مطالعاتی در دستور کار است، اظهارکرد: پروژه اول تعیین سهم منابع آلاینده در آلودگی گازی جوپایین و تهیه سیاهه انتشار آلاینده‌های گازی با مشارکت دانشگاه اصفهان از ۵ ماه گذشته فعال شده است که به صورت خاص آلایندگی گازی اعم از منابع متحرک همچون خودروها و ناوگان حمل و نقل و منابع ثابت مثل منازل مسکونی، کارگاهها، صنعت و پالایشگاه و پتروشیمی ارزیابی می‌شود.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان ادامه داد: پروژه دوم بررسی منشاء یابی و سهم بندی ذرات معلق در هوا و اولویت بندی کانون های مولد با همکاری دانشگاه صنعتی است، در این پروژه سهم آلایندگی ریزگردها، ذرات معلق و خطرات آن بررسی می شود، در واقع نتایج این پروژه‌ها مشخص می‌کند وضعیت آلودگی هوای شهر در چه سطحی قرار دارد.

ابراهیمی با بیان اینکه این دو پروژه با مشارکت سه معاونت خدمات شهری، حمل و نقل و برنامه ریزی شهرداری و سازمان محیط زیست انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: دکتر جعفرزاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و رشیدی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران دو ناظر علمی این پروژه هستند، خروجی این طرح‌ها، در اتاق فکر آلودگی هوای سازمان محیط زیست مطرح می شود تا برای کنترل آلاینده‌ها برنامه ریزی شود.

انتهای پیام/

نـظـرات