کـد خبـر : 12936
تـاریخ انتـشـار : ۰۳ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۴:۳۳ ب.ظ
نسـخه چاپـی

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه علمی كاربردی كشور:

رسالت دانشگاه نسل سوم كار آفرینی و اشتغال است

نوروز زاده گفت: ما به عنوان دانشگاه نسل سوم که رسالتش کار آفرینی و اشتغال است باید به دنبال سه تغییر در نگرش، دانش، و مهارت باشیم ودر این زمینه اگر اعضاء هیئت علمی دانشگاه رویکرد دانشگاهی به موضوع نداشته باشند، ما به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید.

رسالت دانشگاه نسل سوم كار آفرینی و اشتغال است

به گزارش خبرگزاری ایونا، کارگاه طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار و فناوری با حضور موسی جاودان رئیس دانشگاه، رضا نوروز زاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی و درسی، علیرضا جمالزاده معاون مطالعاتی دفتر برنامه ریزی آموزشی و درسی از دانشگاه جامع ستاد مرکزی و کارشناسان واحدهای استانی کرمان و سیستان وبلوچستان وکارشناسان مراکز علمی كاربردی در منطقه ۸ به میزبانی استان هرمزگان، در سالن اجتماعات مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی استان برگزارشد.

 

رئیس دانشگاه جامع استان با قدردانی ازبرگزاری این كارگاه علمی و آموزشی گفت: ما درجهانی زندگی می کنیم که پیوسته در حال تغییر است، پس می بایست دست به تولید و کارآفرینی بزنیم و براساس نیاز جامعه به سمت اشتغال زایی و خودکفایی برویم.

 

رضا نوروز زاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی و درسی ستاد دانشگاهی با اشاره به حدیث امام علی(ع) «علم و عمل هم دوشند، پس هر که بداند عمل کند؛ علم، عمل را صدا می زند اگر پاسخش داد می ماند وگرنه از پیش او می رود»، تأکید کرد: ما به عنوان دانشگاه نسل سوم که رسالتش کار آفرینی و اشتغال است باید به دنبال سه تغییر در نگرش، دانش، و مهارت باشیم ودر این زمینه اگر اعضاء هیئت علمی دانشگاه رویکرد دانشگاهی به موضوع نداشته باشند ، ما به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید.

 

علیرضا جمالزاده ضمن تأکید بر سرمایه گذاری آموزشی اظهارداشت : می بایست در آموزش های علمی کاربردی ضمن تلقیق نظر و عمل به تربیت نظری و عملی و در فضای وسیعتر، ناظر به تلفیق علم و فناوری باشیم. وی تصریح کرد آموزش باید براساس نیاز استان و در جهت تربیت حرفه ای ودر نهایت تولید ثروت باشد. و محور توسعه، نیروی انسانی است که سرمایه انسانی نام دارد.

 

گفتنی است کارگاه آموزشی دو روزه با تشکیل کار گروهها و اجرای آموزش به صورت عملی توسط رضا نوروز زاده و علیرضا جمالزاده از اساتید ستاد مرکزی دانشگاه ادامه و در روز دوم با ارائه کار توسط دبیران کارگروه ها و ارزشیابی هر یک از آنها پایان یافت.

 

گزارش از م. قریشی

انتهای پیام/

نـظـرات