کـد خبـر : 12612
تـاریخ انتـشـار : ۳۰ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۵۳ ق.ظ
نسـخه چاپـی

به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي استان تهران

چهارمین جلسه همفکری گروه چهارم

چهارمین جلسه همفکری گروه چهارم واحد استان تهران مطابق هماهنگی قبلی روز سه شنبه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ از ساعت ۹ لغایت ۱۲ در سالن جلسات مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت گروه پزشکی ابن سینا تشکیل شد.

چهارمین جلسه همفکری گروه چهارم

به گزارش خبرگزاری ایونا، این جلسه با حضور رییس واحد استان تهران شرق سرپرست غرب و مسئول راه اندازی تهران غرب، برخی مدیران ستادی و روسای مراکز علمی کاربردی برگزار گردید و حضار مطابق با دستور جلسه به بحث و بررسی پرداختند .

انتهای پیام/
منبع: روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران

نـظـرات