کـد خبـر : 12609
تـاریخ انتـشـار : ۳۰ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۳۶ ق.ظ
نسـخه چاپـی

به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي استان تهران؛

پنجمین جلسه همفکری شورای مشورتی راهبردی ( استراتژیک)

پنجمین جلسه همفکری شورای مشورتی راهبردی (استراتژیک) واحد استان تهران مطابق هماهنگی قبلی روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ از ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۴۰ در سالن اجتماعات واحد استانی تهران تشکیل شد.

پنجمین جلسه همفکری شورای مشورتی راهبردی ( استراتژیک)

به گزارش خبرگزاری ایونا، در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، در خصوص فصل‌بندی موضوعات ارائه شده و همچنین تعیین نقاط قوت موجود در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی تهران اجماع نظر بوجود آمد. با توجه به اهمیت خاص شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدات ، مقرر شد که ادامه بررسی و تبادل نظر در جلسات آتی استمرار یابد.

انتهای پیام/
منبع: روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران

نـظـرات