کـد خبـر : 12454
تـاریخ انتـشـار : ۲۹ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۰۹ ق.ظ
نسـخه چاپـی

جلسه شورای تعامل و هم اندیشی؛

تشکیل اولین جلسه شورای تعامل و هم اندیشی نمایندگان مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی سراسر کشور

دکتر محمد جسین امید در نشست هم اندیشی نمایندگان مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی سراسر کشور ، جلب اعتماد بخش خصوصی به این حوزه وتقویت مراکز آموزش عالی غیر دولتی است. از جمله سیاست دانشگاه جامع علمی کاربردی دانست.

تشکیل اولین جلسه شورای تعامل و هم اندیشی نمایندگان مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری ایونا، رئیس دانشگاه  جامع علمی کاربردی افزود میانگین پذیرش سالانه مراکز علمی کاربردی در حال حاضر ۳۰۰  دانشجو است ،در صورتیکه مراکز شرایط خودشان از هر لحاظ به وضعیت ایده ال برسانند می توانند تا ۲۰۰۰ دانشجو را جذب وتربیت نمایند.

در برنامه سال ۹۵ صندوق توسعه ملی مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد اعتبار به عنوان تسهیلات برای مراکز آموزش علمی کاربردی در کشور  پیش بینی شده بود. بطور متوسط هر مرکز بودجه ای حدود نیم میلیارد تومان لیکن اغلب مراکزبا توجه به نداشتن اساسنامه وبرخی زیر ساخت های لازم موفق به جذب این اعتبارات نشدند.

   ایشان پیشنهاد نمود ، در کنار هر مرکز علمی کاربردی یک یا چند هسته فناور فعالیت نماید تا از ایده های نوآورانه این واحد ها استفاده شده و ارتباط با مراکز رشد تقویت کند .

   وی ادامه بیانات خود گفت: در حال حاضر درخواست دانشجویان علمی کاربردی تخفیف حداقل۳۰ درصد شهریه است ،این اعتبار میتواند متناسب با کد رشته محل مهارتی این دانشگاه ودر صورت صلاحدید مسئولین آموزش عالی کشور در بودجه  سال ۱۳۹۷ دولت پیش بینی شود.

   ایشان یادآور شد که درقانون تصریح شده ،مراکز هیأت مؤسس و مراکز جوار صنعت به هیچ وجه قابل واگذاری نمی باشد؛

همچنین  ایشان افزود در راستای حمایت از مراکز عالی علمی کاربردی در پذیرش بهمن ماه، برای سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش آزاد هیچ پیش بینی صورت نگرفته است. بدیهی است بر اساس اساسنامه این مراکز نمی توانند  مبادرت به جذب دانشجو مقطع دار کنند.

  دکتر امید در پایان سخنان خود تاکید نمود که برای ادامه فعالیت مراکز فعلی هیچ الزامی برای تکمیل اساس نامه در نظر گرفته نشده است  وپذیرش دانشجو بهمن ماه ۹۶  نیز منوط به ارائه اساسنامه نمی باشد. لیکن مهلت زمانی تکمیل اساسنامه تا پایان بهمن ماه تمدید شد..

  دکتر اخوان بهابادی در سخنان خود گفت: هم اکنون  بقای آموزش های علمی کاربردی  درگرو ارتقای کیفیت وماموریت گرایی مراکز است ودر این روند کاهشی جذب دانشجویان دردانشگاه ها، آنچه که دانشگاه علمی کاربردی  از سایر دانشگاه ها متمایز می سازد همان مزیت مهارتی بودن است . بطوریکه طبق برنامه ششم توسعه قرار است سهم آموزش مهارتی به ۳۰درصد برسد لیکن در حال حاضر این مقدار کمتر از ۱۵ درصد است.

انتهای پیام/
منبع: روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی

نـظـرات