کـد خبـر : 12372
تـاریخ انتـشـار : ۲۸ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۴:۵۹ ب.ظ
نسـخه چاپـی

دانش استفاده از فناوری های نوین در معالجه بیماری های اعصاب ارزیابی می شود

دکتر محمدتقی جغتایی رییس انجمن علوم اعصاب ایران بیان داشت: این کنگره علمی با پشتیبانی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و از طریق مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم دکتری ایران، انجمن علوم اعصاب ایران و با مشارکت دانشگاه علوم دکتری تهران، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم دکتری شهید بهشتی ،آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و بعضی دیگر از جایگاه ها علمی و تحقیقاتی به مدت سه روز از ۲۹ آذر در مرکز سمینار های بین المللی رمزی در تهران برگزار می گردد.

دانش استفاده از فناوری های نوین در معالجه بیماری های اعصاب ارزیابی می شود

به گزارش خبرگزاری ایونا، رییس ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی علاوه بر این اضافه کرد: در جریان برپایی این کنگره علمی، جلساتی دانش آموزی، دانشجویی و دستیاری از بخش های جانبی کنگره هست که به ترتیب از طریق محصلین خلاق در حوزه علوم اعصاب، دانشجوهای علوم دکتری و دستیاران نورولوژی و روانپزشکی برگزار می گردد.


وی عنوان کرد: سال کنونی برای دومین بار، بخش های جشنواره تصویر و فیلم، و تقدیر از برترین مقاله و انتهاء نامه در حوزه علوم اعصاب به کنگره افزوده شده و انجمن علوم اعصاب ایران با پشتیبانی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی توجه دارد دراین کنگره از عده ای از پژوهشگران جوان حوزه های علوم اعصاب (زیر ۳۵ سال) با اهدای جوایزی تقدیر نماید.


ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی از ۲۹ آذر تا یکم دیماه ۹۶ در مرکز سمینار های رمزی برگزار می گردد.

انتهای پیام/

نـظـرات