کـد خبـر : 12248
تـاریخ انتـشـار : ۲۸ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۳۴ ق.ظ
نسـخه چاپـی

برای ساخت پنج بیمارستان؛

امضای اسناد همکاری ایران و چین با ۲ میلیارد دلار اعتبار در قالب فاینانس در ایران

اسناد همکاری ساخت پنج بیمارستان با حدود دو میلیارد دلار اعتبار از سوی شرکت‌های چینی با استفاده از خط اعتباری فاینانس بانک‌های این کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امضاء شد.

امضای اسناد همکاری ایران و چین با ۲ میلیارد دلار اعتبار در قالب فاینانس در ایران

به گزارش خبرگزاری ایونا، اسناد همکاری ساخت پنج بیمارستان با حدود دو میلیارد دلار اعتبار از سوی شرکت های چینی با استفاده از خط اعتباری فاینانس بانک های این کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امضاء شد.

بر اساس این توافق نامه ها که به امضای دانش جعفری مشاور عالی اقتصادی وزیر بهداشت و شرکت های چینی رسید، بان کهای سی دی بی و اکزیم بانک چین خط اعتباری ساخت این بیمارستان ها را تامین خواهند کرد.

طبق این توافق نامه ها، دو بیمارستان هزار تخت خوابی در دانشگاه شهید بهشتی ، یک بیمارستان هزار تخت خوابی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، یک بیمارستان ۳۳۰ تخت خوابی و یک بیمارستان ۵۴۰ تختی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخته خواهد شد.

براساس توافق نامه های امضاء شده این بیمارستان ها ظرف چهار سال به بهره برداری خواهد رسید.

انتهای پیام/

نـظـرات