کـد خبـر : 12236
تـاریخ انتـشـار : ۲۸ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۳۷ ق.ظ
نسـخه چاپـی

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان بوشهر:

بانوان استان بوشهر برای اشتغال مهارت‌افزایی می‌شوند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر گفت: بانوان استان بوشهر برای اشتغال مهارت‌افزایی می‌شوند.

بانوان استان بوشهر برای اشتغال مهارت‌افزایی می‌شوند

به گزارش خبرگزاری ایونا، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی در نشست با بانوان با اشاره به نقش بانون در جمهوری اسلامی اظهار داشت: زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و… حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.

کازرونی با اشاره به اینکه عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت زنان در ایران نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی زنان، میزان توانمندی‌های آنهاست که متأثر از مقوله آموزش است، خاطر نشان کرد: هر چه میزان دانش و مهارت‌های زنان افزایش یابد، امکان دستیابی آنها به مشاغل و مشارکت آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر با اشاره به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان در دنیای امروز نقش آموزش های فنی وحرفه ای را در توانمندسازی و افزایش مهارت زنان در دستیابی به فرصت های اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده ها در جامعه مهم خواند.

وی مشارکت زنان را در توسعه ‌پایدار یک امر ضروری دانست وگفت: تغییر نگرش‌ها به حضور بانوان در جامعه بعد از انقلاب اسلامی باعث حضور آنان در عرصه های مختلف از جمله حوزه های مدیریتی شده و مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها باعث شناخت ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان می‌شود، بلکه در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه هم نقش کلیدی دارند.

انتهای پیام/

نـظـرات