کـد خبـر : 12233
تـاریخ انتـشـار : ۲۸ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۳۵ ق.ظ
نسـخه چاپـی

مدیرکل مشارکت‌های مدنی قوه‌ قضاییه:

آموزش مهارت های زندگی زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی درجامعه است

مدیرکل پیشگیری‌ مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضاییه گفت: توسعه آموزش مهارت های زندگی زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است.

آموزش مهارت های زندگی زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی درجامعه است

به گزارش خبرگزاری ایونا، سید علی اصغر رفاهی بعد از ظهر دوشنبه در همایش سازمان های مردم نهاد با اشاره به اینکه توسعه آموزش مهارت های زندگی زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی  در جامعه است، اظهار داشت: در کشور ۱۱ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج هستند.

وی عنوان کرد: توسعه آموزش های همسرداری و مهارت های زندگی پیش از ازدواج در جامعه ضروری است و این امر نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی و طلاق در جامعه دارد.

مدیرکل پیشگیری‌ مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضائیه با اشاره به اینکه باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در بخش کاهش آسیب های اجتماعی بهره گرفت، ادامه داد: سازمان ها مردم نهاد زمینه مشارکت مردم را در این بخش فراهم می کنند.

۹۰ هزار هیئت مذهبی و سازمان مردن نهاد فعال در سطح کشور وجود دارد

وی ادامه داد: بسیار از افراد به آموزش ها و مهارت های زندگی توجه نمی کنند و باید تلاش شود که این آموزش ها در جامعه فراگیر شود.

مدیرکل پیشگیری‌ مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضائیه ادامه داد: باید از ظرفیت هیئت های مذهبی در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی بهره گرفت.

وی تاکید کرد: ۹۰ هزار هیئت مذهبی و سازمان مردن نهاد فعال در سطح کشور وجود دارد که باید از این ظرفیت برای کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش جرایم بهره گرفت.

انتهای پیام/

نـظـرات