کـد خبـر : 12230
تـاریخ انتـشـار : ۲۸ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۳۲ ق.ظ
نسـخه چاپـی

کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

ارتباط بهره‌وری با مهارت نیروی کار

بهره‌وری نیروی کار ارتباط مستقیمی با مهارت و ارتقای سطح تخصص افراد دارد. این عامل به تنهایی می‌تواند روی تولید و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی اثر بگذارد.

ارتباط بهره‌وری با مهارت نیروی کار

به گزارش خبرگزاری ایونا، بهره‌وری نیروی کار ارتباط مستقیمی با مهارت و ارتقای سطح تخصص افراد دارد. این عامل به تنهایی می‌تواند روی تولید و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی اثر بگذارد.

بر همین اساس دولت‌ها برای توجه به این بخش و تحقق اهداف توسعه‌ای بودجه‌ای، برای بحثR&D اختصاص می‌دهند که البته سازمان‌ها و صنایع باید برای افزایش سطح بهره‌وری سازمان به این امر بپردازند و هزینه‌ای برای آن در نظر بگیرند.  به همین دلیل سهمی که بودجه به این منظور برای سازمان‌های مختلف در نظر می‌گیرد، اهمیت پیدا می‌کند و درصد و میزان آن با توجه به آنچه مورد نیاز کشور است، حائز اهمیت خواهد بود، اما نکته قابل ذکر این است که این بودجه صرفا و اساسا باید صرف بحث تحقیق و توسعه شود یا در سازمان‌هایی مثل سازمان فنی‌وحرفه‌ای در جهت افزایش سطح مهارت‌های افراد به کار گرفته شود.

باید تضمینی برای استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده در این راستا باشد وگرنه اگر این بودجه‌ها را صرفا برای کارکنان یا پرسنل سازمان و هزینه‌های آن در نظر بگیرند کاری از پیش نخواهد برد. نمونه آن را البته در برخی از سازمان‌های دولتی نیز می‌توان یافت. معمولا هزینه‌های طرح تحقیق و توسعه در این سازمان‌ها به حاشیه می‌رود.

انتهای پیام/

نـظـرات