کـد خبـر : 12212
تـاریخ انتـشـار : ۲۷ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۶:۳۹ ب.ظ
نسـخه چاپـی

رييس موسسه كار و تأمين اجتماعی مطرح کرد؛

ضرورت تمركز بر مهارت و اشتغال پذيری برای ورود افراد به بازاركار

رييس موسسه كار و تأمين اجتماعي در نخستين جشنواره ملي فراتر از مهارت بر ضرورت تمركز بر مهارت و اشتغال پذيري براي ورود افراد به بازاركار تأكيد كرد.

ضرورت تمركز بر مهارت و اشتغال پذيری برای ورود افراد به بازاركار

به گزارش خبرگزاری ایونا، دكتر محمدرضا سپهري، رييس موسسه كار و تأمين اجتماعي در نخستين جشنواره ملی فراتر از مهارت با تبريك هفته پژوهش و فنآوري از اقدام اين سازمان در برگزاري جشنواره ياد شده تقدير كرد.

وي اين اقدام ارزشمند را ابتكاري از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي انتقال تجربيات مهارت آموختگان موفق اين سازمان دانست و اظهار اميدواري كرد: اين اقدام به عنوان الگوي مناسبي براي جوانان استمرار يابد.

وي با بيان اينكه شاخص هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ يونسكو به شاخص هاي توسعه پايدار تغيير يافته است، گفت: اين شاخص ها در كشورمان نيز تحت عنوان اقتصاد مقاومتي دنبال مي شود.

دكتر سپهري با بيان اينكه دنياي كار در حال تحول و حركت به سمت كسب و كارهاي هوشمند است، تأكيد كرد: در كشور ما نيز نگرش هاي كسب و كار بايد در اين راستا تغيير يابد.

رييس موسسه كار و تأمين اجتماعي بر ضرورت شناسايي روندهاي نوين كسب و كار، فنآوري هاي نوين مبتني بر دانش و رفتارهاي جديد تأكيد كرد و افزود: جهاني شدن باعث شده است كه به سمت دنياي كار و آموزش هاي بدون مكان  و زمان حركت كنيم.

وي در ادامه افزود: دنياي كار در حال تحول است و سيستم هاي كاري تغيير كرده و در حال حاضر كار جمعي مطرح است.

دكتر سپهري با تأكيد بر اينكه در سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور شيوه هاي سنتي آموزشي به سمت شيوه هاي نوين تغيير يابد گفت: در حال حاضر اساس يادگيري بر اساس نياز جامعه و بازار كار مي باشد.

رييس موسسه كار و تأمين اجتماعي با اشاره به اينكه به سرعت بالاي تغييرات در جهان كنوني، به روز رساني محتواي آموزشي به ويژه در حوزه آموزش هاي مهارتي را ضرورتي اجتناب ناپذير عنوان كرد.

وي دانش، انگيزه، مهارت، قابليت و شايستگي را از موارد مورد نياز آماده سازي افراد براي ورود به بازار كار عنوان داشت.

دكتر سپهري با بيان اينكه آموزش ها ي مهارتي بايد قابليت محور باشند، استفاده از تجربيات جهاني و انطباق با دانش بين المللي در حوزه آموزش هاي مهارتي را قابل ضروري دانست.

وي با اشاره به  نقش مربي به عنوان تسهيل گر در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گفت: مربيان مهارتي بايد بر شايستگي ها و قابليت هاي منطبق با نياز بازاركار و اخلاق حرفه اي تمركز داشته باشند.

رييس موسسه كار و تأمين اجتماعي افزود: مهارت هاي زندگي،  همكاري، پيوستگي،  شغلي و ارتباطي از جمله مهارت هاي آينده مي باشند كه مراكز آموزش فني وحرفه اي كشور نيز بايد در راستاي اين مهارت ها و سيستم هاي نوين آموزشي عمل كنند.

دكتر سپهري با تأكيد بر نقش شبكه هاي اجتماعي گفت: در حال حاضر پيوندگرايي به عنوان نظريه غالب يادگيري در دنيا مطرح است.

دكتر  سپهري در ادامه تأكيد كرد: آموزش هاي مهارتي بايد قابليت هاي فردي، اجتماعي و محيطي را در فراگيران ايجاد نمايد.

وي در خاتمه ايجاد ادبيات مشتركي از تغييرات دنياي كار، شناسايي فرصت هاي كار و تدوين و توسعه استانداردهاي مشاغل با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور را پيشنهاد داد.

رييس موسسه كار و تأمين اجتماعي همچنين تجميع و تركيب منابع را براي ايجاد اشتغال امري ضروري مطرح كرد.

تأكيد بر تشكيل شبكه هاي كسب و كار، توسعه مهارت هاي نرم و تشكيل اكوسيستم كارآفريني از جمله موضوعات مطرح شده توسط رييس موسسه كار و تأمين اجتماعي بود.

لازم به ذکر است در راستاي توسعه و ترويج فرهنگ مهارت‌آموزی، كار و كارآفريني، هم‌زمان با هفته پژوهش و فناوري، نخستين جشنواره ملي فراتر از مهارت (داستان‌های موفقيت)، امروز بيست و هفتم آذرماه در مركز تربيت مربي اين سازمان برگزار شد.

انتهای پیام/

بـرچـسـب ها

نـظـرات