کـد خبـر : 12197
تـاریخ انتـشـار : ۲۷ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۵:۴۶ ب.ظ
نسـخه چاپـی

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری یزد عنوان کرد:

هدف دولت ایجاداشتغال پایدار در روستاها/گردشگری فرصت اشتغال پایدار

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد گفت: دولت، کارآفرینی در روستاها را با هدف اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت مد نظر قرار داده است.

هدف دولت ایجاداشتغال پایدار در روستاها/گردشگری فرصت اشتغال پایدار

به گزارش خبرگزاری ایونا، محمد یارمند در نشست کمیته اشتغال روستایی استان یزد با تاکید بر شناسایی ظرفیت روستاها اظهار داشت: در هر روستا با توجه به پتانسیلی که وجود دارد می ‌تواند زمینه اشتغال را به ویژه برای جوانان فراهم کند.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌ های موجود در روستاها و وجود نیروی فعال و جویای کار و ساماندهی کارگاه های آموزشی ادامه داد: کارآفرینی روستایی با هدف ایجاد اشتغال و جلوگیری از رشد مهاجرت بی رویه مورد توجه دولت است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد با اشاره به اقدامات موثری که در زمینه توسعه و عمران در روستاها صورت گرفته است، افزود: متاسفانه مهاجرت روستائیان به شهرها به یکی از چالش ‌های مهم تبدیل شده که علت عمده این مشکل و چالش، کمبود اشتغال پایدار در روستاها است.

وی با بیان اینکه فرصت های شغلی متفاوتی در روستاها وجود دارد که باید به آن توجه شود، اضافه کرد: یکی از فرصت ‌های اشتغال پایدار روستائیان، صنعت گردشگری است و یکی از مهمترین بخش‌ های اشتغالزایی به شمار می رود.

یارمند با بیان اینکه گردشگری روستایی از بخش ‌های مهم در فعالیت‌ های اقتصادی به شمار می‌ رود، اظهار داشت: گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک ابزار برای توسعه روستا می‌ تواند فرصت‌ها و امکانات به ویژه در زمینه اشتغال و درآمد روستایی را فراهم کند.

وی، نخستین اقدام در توسعه گردشگری روستایی را شناسایی موانع و چالش ‌های آن برشمرد و تصریح کرد: گردشگری روستایی منبع با ارزشی برای اشتغالزایی و ایجاد درآمد است.

 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد عنوان کرد: گردشگری روستایی می‌تواند به عنوان ابزاری برای توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاها از طریق اشتغالزایی و حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد.

انتهای پیام/

نـظـرات