کـد خبـر : 12192
تـاریخ انتـشـار : ۲۷ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۵:۰۲ ب.ظ
نسـخه چاپـی

چهارمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و گسترش آموزش اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

چهارمین جلسه شورای اداری آموزشی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان با حضور مدیر کل، معاونین، روسای مراکز و کارشناسان در سالن جلسات ادراه کل برگزار شد.

چهارمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و گسترش آموزش اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان

به گزارش خبرگزاری ایونا، محمد رضا انصاری مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفه ای استان  هدف از تشکیل این جلسه را بررسی عملکرد واحدهای مختلف اداره کل در ۸ ماهه اول سال جاری وتحلیل نقاط قوت وضعف عملکرد واحدها به منظور ارائه خدمات بهتر عنوان نمود.

پریسا علیمردانی ،رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل عملکرد مراکز در بخش های ثابت، شعب، روستایی، پادگان، آسیب های اجتماعی، در هشت ماهه اول سال جاری و تشریح  طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی را ارائه نمود.

محمدرضا انصاری در چهارمین جلسه شورای اداری آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان  همکاری و همچنین خلاقیت و نوآوری را برای پیشبرد اهداف این اداره  ضروری برشمرد و برنامه ریزی و تعامل بخش‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد.

وی کیفیت بخشی فعالیت‌های مجموعه را بسیار ضروری دانست و ضمن ارائه نقشه راه مراکز در بخش‌های کیفیت بخشی خدمات، خلاقیت و نوآوری، توسعه و تقویت تعاملات، حفظ و تقویت و نظم و انضباط و استفاده بهینه از منابع  به عملکرد نقاط ضعف و قدرت و انتظارات در این حوزه‌ها پرداخت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان با تاکید بر چند برنامه مهم این اداره کل عنوان کرد: آمادگی مراکز برای بازدید تیم ارزیابی، نظام آراستگی،  ۵s از مراکز و کارگاهها، پیگیری اجرای طرحهای مهارت آموزی در محیط کار واقعی و کارورزی دانشجویان توسط مراکز از جمله برنامه‌های مهم روسای مراکز و کارشناسان است.

وی بیان کرد: آموزش در پادگان جزوءنکات مهم بوده و پیگیری اجرای تفاهمنامه منعقد شده از جمله موضوعات اولویت‌دار است.

وی هدف از تشکیل این جلسه را بررسی عملکرد واحدهای مختلف اداره کل در ۸ ماهه امسال و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد واحدها به منظور ارائه خدمات بهتر عنوان کرد.

در پایان روسای ادارات تابعه نیزضمن پاسخگویی به مشکلات مطرح شده از سوی مراکزتسریع در روند رفع موانع در اجرای تعهدات مراکز را مورد تاکید قرار دادند و با توجه به تعهدات تعیین شده برای ادارات، گزارش فعالیت‌ها و عملکردهای خود را ارائه و نقطه نظرات خود در خصوص چگونگی به کارگیری روشهای اجرایی برای دستیابی به نتایج مطلوب‌تر را مطرح کردند.

انتهای پیام/

نـظـرات