وی بیان کرد: علاقه مندی دانش آموزان به موضوع یادگیری یکی از راهکارهایی هست که به مدد آن می توان فضایی را به وجود آورد تا دانش آموزان با رغبت و انگیزه کافی موضوعات درسی را مطالعه نمایند و اگر ما در زمینه تعلیم و تربیت به انگیزه دانش آموزانمان توجه لازم را نداشته باشیم، شاهد هستیم که یادگیری آنان رو به روز به سمت سطحی شدن حرکت می کند.

شیخ الاسلام افزود: ما هم چنین در نظام ارزشیابی دروس باید تجدید نظر به عمل آوریم و توانایی های دانش آموزان در مباحث متعدد را بسنجیم.

وی تصریح کرد: نباید از امتحان به عنوان یک ابزار اعمال قدرت در کلاس های درسی استفاده شود و اگر به این صورت عمل شود نباید انتظار یادگیری عمیق در دانش آموزان و حتی در سطوح بالاتر، دانشجویان را داشته باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش قم تحقیق و پژوهش را کلید توسعه همه جانبه هر کشور دانست و گفت: تولید و توسعه علم و دستیابی به فناوری برای ارتقای جایگاه علمی کشور در جهان و کسب ثروت ضروری است که این مهم باید از مدارس آغاز گردد و با حمایت مسئولین به هدف والای خود برسد.

وی در پایان ابراز امید واری کرد روزی شاهد نهادینه شدن کامل برنامه های پژوهش و تحقیقات در مدارس کشور باشیم تا بتوانیم در تمامی زمینه های الگویی برای توسعه جهانی اسلامی باشیم.

لازم به ذکر می باشد حمید رضا شیخ الاسلام در این همایش پس از نواخته شدن زنگ پژوهش از پژوهشگران فرهنگی و هم چنین دانش آموزان پژوهنده تقدیر به عمل آورد.